تلفن تماس

021-22760027
021-26471636

ایمیل

info@boxico.ir

ساعات کاری

لطفا با تعیین وقت قبلی مراجعه نمایید.

شبکه‌های اجتماعی

ارتباط با باکسیکو

به منظور ارتباط با کارشناسان ما فرم زیر را پر نمایید.