مشاهده همه 11 نتیجه

دفتر روزشمار جیبی کلاسیک طرح 483

تومان41,000
نوع صحافی

رنگ

خاکستری, سرمه ای, قرمز, قهوه ای, قهوه ای روشن, مشکی

نوع جلد

جنس کاغذ

کرم 70 گرم

شمار

سایز

دفتر روزشمار نیم وزیری فانتزی طرح 421

تومان49,000
نوع صحافی

شمار

سایز

نوع جلد

رنگ

آبی, آبی تیره, آبی روشن, بنفش, زرد, سبز, سبز تیره, صورتی, فیروزه ای, قرمز, قهوه ای, قهوه ای روشن, لاجوردی, نارنجی, یاسی

جنس کاغذ

کرم 70 گرم

دفتر روزشمار نیم وزیری کلاسیک طرح 420

تومان49,000
نوع صحافی

شمار

سایز

نوع جلد

رنگ

خاکستری, سرمه ای, قرمز, قهوه ای, قهوه ای روشن, مشکی

جنس کاغذ

کرم 70 گرم

سالنامه اروپایی فانتزی طرح 411

تومان61,500تومان82,000
نوع صحافی

شمار

نوع جلد

سایز

رنگ

آبی, آبی تیره, آبی روشن, زرد, سبز تیره, صورتی, فیروزه ای, قرمز, قهوه ای, نارنجی, یاسی

دفتر روزشمار اروپایی کلاسیک طرح 410

تومان82,000
نوع صحافی

شمار

سایز

رنگ

خاکستری, سرمه ای, قرمز, قهوه ای, قهوه ای روشن, مشکی

نوع جلد

دفتر روزشمار وزیری کلاسیک طرح 401

تومان83,000
شمار

نوع صحافی

رنگ

خاکستری, سرمه ای, قرمز, قهوه ای, قهوه ای روشن, مشکی

نوع جلد

سایز

جنس کاغذ

کرم 70 گرم

دفتر روزشمار وزیری فانتزی طرح 400

تومان83,000
شمار

نوع صحافی

نوع جلد

سایز

رنگ

آبی, آبی تیره, آبی روشن, زرد, صورتی, فیروزه ای, قرمز, قهوه ای, نارنجی, یاسی

جنس کاغذ

کرم 70 گرم

دفتر دنزو سایز 17*24 طرح 377

تومان78,000
سایز

طرح جلد

نقطه یا خط

نوع صحافی

تعداد برگ

نوع جلد

گرم کاغذ

70گرم

رنگ

آبی, بنفش, زرد, سبز, صورتی, صورتی روشن, فیروزه ای, قرمز, قهوه ای, قهوه ای روشن, لاجوردی, نارنجی, یاسی

دفتر دنزو نقطه‌ای سایز 14.5*21 طرح 376

تومان41,700
سایز

طرح جلد

نقطه یا خط

نوع صحافی

نوع جلد

تعداد برگ

گرم کاغذ

70گرم

رنگ

آبی, زرد, صورتی, قرمز, قهوه ای, یاسی

دفتر دنزو سایز 14.5*21 طرح 375

تومان67,000
سایز

طرح جلد

نقطه یا خط

نوع صحافی

نوع جلد

تعداد برگ

گرم کاغذ

70گرم

رنگ

آبی, بنفش, زرد, سبز, صورتی, صورتی روشن, قرمز, قهوه ای, قهوه ای روشن, لاجوردی, نارنجی, یاسی

دفتر دنزو نقطه‌ای سایز 14*9 طرح 374

تومان28,000
سایز

طرح جلد

نقطه یا خط

نوع صحافی

نوع جلد

تعداد برگ

گرم کاغذ

70گرم

رنگ

آبی, زرد, صورتی, قرمز, قهوه ای, یاسی