XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS SIMPLE

shirt-tab Fashion
Featured
 • Featured
 • Man
 • Woman

کلاسور با قفل فلزی 26 حلقه همراه یدک طرح 128

تومان51,500تومان78,000
همواره  s.a.m را با کیفیت در تولید و تمایز در طراحی شناخته اند اما اگر بخواهیم در بین تمامی محصولات

کلاسور با قفل فلزی 4 حلقه همراه یدک طرح 116

تومان49,500
همواره  s.a.m را با کیفیت در تولید و تمایز در طراحی شناخته اند اما اگر بخواهیم در بین تمامی محصولات
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ALTERNATIVE

Fashion
Featured
 • Featured
 • Man
 • Woman

کلاسور با قفل فلزی 26 حلقه همراه یدک طرح 124

تومان51,500تومان78,000
همواره  s.a.m را با کیفیت در تولید و تمایز در طراحی شناخته اند اما اگر بخواهیم در بین تمامی محصولات

دفتر رحلی عمودی طرح 381

تومان39,000
دارای پرفراژ برای جداکردن آسان و مرتب برگه‌ها
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION

shirt-tab Electronics
Featured
 • Featured
 • Mobile
 • Smartwatches

دفتر رحلی جلد سخت با پرفراژ طرح 154

تومان39,700تومان66,000
دارای پرفراژ برای جداکردن آسان و مرتب برگه­‌ها

دفتر شومیز فانتزی طرح 336

تومان10,500تومان19,500
کاربرد دفاتر وزیری بسیار متنوع می باشد و بخش زیادی از استفاده کنندگان این محصول را دانش آموزان تشکیل میدهند.
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS WITH ICONS

Furniture
 • Furniture
 • Lighting
 • Accessories
 • Clocks
 • Cooking
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS CAROUSEL

Featured
 • Featured
 • Cooking
 • Furniture